Call us: 877-860-5666

Klein Tools

Tallman Klein Ad copy2

KLEIN TOOLS 2-In-1 Impact Socket Set, 12-Point, 6-Piece

$205.99

KLEIN TOOLS 2-in-1 Impact Socket Set, 6-Point, 6-Piece

$205.99

Klein Pliers

Klein Journeyman™ Lineman’s Pliers

$40.00$53.63

Klein Tools Diagonal Cutting Pliers

$25.45$27.25

Klein Heavy-Duty Lineman’s Pliers

$37.22$40.90